Askers første kommunikasjonsbyrå

Bolt reklamebyrå ble etablert september 2002. Vi holder til i Asker fordi kostnadene er lavere der, og fordi vi bor der.

God kommunikasjon

Målet vårt er å lage reklame som betaler tilbake mer enn du investerer. Derfor vektlegger vi kommunikasjon som er basert på en kreativ, bærende idé og en klar, langsiktig strategi.